ProgDVB + ProgTV 7.46.2

ProgDVB + ProgTV 7.46.2

ProgDVB Software – 18,5MB – Shareware
ProgDVBR - New software which allows you to watch SAT-Television and listen to Radio channels directly from satellite by using DVB-PCI cards with hardware decoders on the board, SAT-dish, and personal x86-compatible computers. This software has options for working with network broadcasting and Audio/Video recording of the stream to different digital-media formats.

Tổng quan

ProgDVB + ProgTV là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi ProgDVB Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ProgDVB + ProgTV là 7.46.2, phát hành vào ngày 12/08/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 19/01/2017.

ProgDVB + ProgTV đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 18,5MB.

ProgDVB + ProgTV Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho ProgDVB + ProgTV!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có ProgDVB + ProgTV cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
ProgDVB Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản